Všeobecné informace

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
19. – 20. října 2017
Clarion Congress Hotel Ostrava
Zkrácená 2703
700 30 Ostrava
www.clarioncongresshotelostrava.com

REGISTRAČNÍ HODINY
středa 17.00 – 19.00 
čtvrtek od 8.00
pátek od 8.30


OHODNOCENÍ
Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory v rozsahu 14 hodin teorie (ev. č. akce 48982, č. akreditace: 0004/16/2006).
Pasivní účast: 11 kreditů, aktivní účast: 1) hlavní autor přednášky: 7 kreditů, 2) spoluautor přednášky: 5 kreditů.

Česká asociace sester souhlasí se zařazením akce do celoživotního vzdělávání dle platných zákonů a předpisů souvisejících. Číslo akce, pod kterým je vedena v archivu ČAS: 1717/2017.

Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

PREZENTACE FIREM
Součástí kongresu bude výstava odborných firem. Pro bližší informace se obraťte na sekretariát konference.