Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

chtěli bychom Vás srdečně pozvat na tradiční Ostravské Angiodny, v pořadí již sedmé organizované Vítkovickou nemocnicí ve spolupráci se Vzdělávacím a výzkumným institutem Agel a s Českou angiologickou společností ČLS JEP.
Tento rok jsme se rozhodli připravit pro Vás program, který zmapuje všechna zásadní angiologická témata jak z pohledu tepenné, tak žilní problematiky. Tak jako v uplynulých letech bude odborný program doplněn tematicky zaměřenými živými přenosy z katetrizačních sálů s možností interaktivní diskuze s operatéry. Jako vyzvaní přednášející budou osloveni špičkoví odborníci v oborech angiologie, endovaskulární terapie a cévní chirurgie. Nově bude do programu zařazena sekce pracovních workshopů s tématy ultrazvukové diagnostiky tepenného a žilního systému, skleroterapie varikozit a demonstrace endovaskulární léčby na simulátorech.

Doufáme, že naše společné setkání naplní Vaše představy a že si z Ostravy odnesete mnoho nových poznatků pro svoji každodenní lékařskou praxi.

S přáním příjemně a plodně strávených kongresových dnů za organizační výbor

MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA
primář Vaskulárního centra Vítkovické nemocnice a.s. 

MUDr. Karel Lukeš, MBA
ředitel Vítkovické nemocnice a.s.