Pořadatel

               


Vítkovická nemocnice a.s., člen skupiny Agel
ve spolupráci s Vzdělávacím a výzkumným institutem Agel a Českou angiologickou společností ČLS JEP

ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR
MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA, primář Vaskulárního centra Vítkovické nemocnice a.s. 
MUDr. Stanislav Jackanin, MBA, ředitel Vítkovické nemocnice a.s.