Pořadatel

               


Vítkovická nemocnice a.s., člen skupiny Agel

ve spolupráci s Vzdělávacím a výzkumným institutem Agel a Českou angiologickou společností ČLS JEP

ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR

MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA, primář Vaskulárního centra Vítkovické nemocnice a.s. 
MUDr. Karel Lukeš, MBA, ředitel Vítkovické nemocnice a.s.